• THỦ TỤC TRẢ GÓP

THỦ TỤC TRẢ GÓP

* CÁC GIẤY TỜ KHI ĐĂNG KÍ XE
1. Hộ khẩu và CMND  Photo (đ/v khách hàng cá nhân).
2. Giấy phép ĐK kinh doanh/ giấy phép đầu tư có công chứng photo (đ/v khách hàng công ty).
3. Giấy giới thiệu nếu là DNTN/ Cty.
* HỒ SƠ LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
1. Giấy phép đầu tư + Mã số thuế + Điều lệ công ty.
2. Biên bản họp hội đồng thành viên + CMND photo.
3. Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính của 1 năm gần nhất.
0985 240 003
0985 240 003