CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH HÀNG SỞ HỮU XE Ô TÔ SUZUKI

CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH HÀNG CHÍNH THỨC SỞ HỮU XE Ô TÔ SUZUKI THƯƠNG HIỆU NHẬT BẢN

Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Hưng Chị Nguyễn Kim Thanh chính thức sở hữu Suzuki XL7 2021 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản.
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Tiến – Chị Nguyễn Ngọc Thảnh chính thức sở hữu Suzuki Ertiga Sport 2021
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Hà Thế Đường – Chị Huyền chính thức sở hữu Suzuki Ertiga Sport 2021 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng và ô tôCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và hoa hồngCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Long Phan, mọi người đang đứng và ô tô

Chúc mừng khách hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Khang An chính thức sở hữu Suzuki Ertiga Sport 2021 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ô tô, đường và văn bản cho biết 'MUA BÁN- CHO RINA TYGATE 902861264 286 1264 51H 904.37'Có thể là hình ảnh về ô tô và ngoài trời

Chúc mừng khách hàng Anh/Chị Trần Quốc Đoàn chính thức sở hữu Suzuki Ertiga Sport 2021 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng và ô tô

Chúc mừng khách hàng Anh KSOR Hoàng Trung chính thức sở hữu Suzuki XL7 2021 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Trí Mười và Trần Thị Oanh, mọi người đang đứng và ô tô

Chúc mừng khách hàng Anh Lê Ngọc Tùng chính thức sở hữu Suzuki XL7 2021 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản

Có thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng, ô tô và văn bản cho biết 'SUZUKI SÀI GÒN NGÔI SAO LẾ BÀN GIAO XE CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH DISORIENT GON TIẾPTÂN TÂN HOHN AበO 50E 020.85'
Chân thành cảm ơn Gia Đình Anh Nguyễn Văn Tuyền đã ủng hộ Mười ???? Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao????
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ô tô
Chân thành cảm ơn Gia Đình Anh/Chị Phạm Thị Liên đã ủng hộ Mười ???? Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao????
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng và ô tôCó thể là hình ảnh về ngoài trời

Chúc mừng khách hàng Anh Nguyễn Tấn Đạt chính thức sở hữu Suzuki XL7 2021 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ô tô và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ô tô và ngoài trời
Chân thành cảm ơn Gia Đình Anh Lương Văn Kiên đã ủng hộ Mười ???? Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao????
Có thể là hình ảnh về 1 người, xe van, ô tô và ngoài trời
Chân thành cảm ơn A/C Nguyễn Ngọc Trinh đã ủng hộ Mười ???? Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao????

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng, ô tô và ngoài trời
Chúc mừng khách hàng Anh Trương Văn Hồng, Chị Nga đồng hương Quảng Ngãi đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 2021 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Trí Mười và Nguyen Quoc Bao, mọi người đang đứng, ô tô và văn bản cho biết 'SUZUKI SÀI GÒN NGÔI SAO LẾ BÀN GIAO XE CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH VIETI A ssain 61A 904.73'Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, ô tô và hoa hồng
Chân thành cảm ơn GĐ A/C Nguyễn Thị Trà Linh đã ủng hộ Mười ???? Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao????
Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng, ô tô và đườngCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, ô tô và đường
Chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Khánh Luân đã ủng hộ Mười ???? Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao????
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ô tô và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về ngoài trời
Chân thành cảm ơn Anh Trần Quốc Đại đã ủng hộ Mười ????Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao

Có thể là hình ảnh về ô tôCó thể là hình ảnh về ngoài trời
 Chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Thành Nam – A Phước Cty Công Nghệ Liên Việt đã ủng hộ Mười ????Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao????Có thể là hình ảnh về 1 người, ô tô và ngoài trời

Chúc mừng khách hàng Anh Nguyễn Mạnh Cường đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 2021 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng, ô tô và văn bản cho biết 'SUZUKI SÀI GFN NGÔI SAO LẾ BÀN GIAO XE CHỨC QUÝ KHÁCH GÂNS Σ 93A 249.63'Có thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng, hoa hồng và trong nhà
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Nguyễn Tường Lâm đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng, ô tô và văn bản cho biết 'SUZUKI SÀI GÒN NGԔI SAO LÊ BÀN GIAO XE CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH 49A 383.22'
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Lưu Phước Tường đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga Sport nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và ô tô
Chúc mừng khách hàng GĐ Chị Trần Thị Thùy Trang đã chính thức sở hữu Suzuki Swift nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng, ô tô và văn bản cho biết 'SUZUKI SÀI GÒN NGÔ”I SAO LẾ BÀN GIAO XE CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH 51H 461.89 ww'
Chúc mừng khách hàng Anh Nguyễn Phước Hảo đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về Trần Định, ô tô và ngoài trời
Chúc mừng khách hàng Anh Bùi Văn Giang đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 1 người, ô tô và văn bản cho biết 'SÀI GÒN NGÔI SAO SUZUKI LÊ BÀN GIAO XE ---- CHÚC MỪNG QUỲ KHÁCH 61E 001.50'
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Huỳnh Văn Ngọt đã chính thức sở hữu Suzuki Ciaz nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản.
Có thể là hình ảnh về Trí Mười, đang đứng, ô tô và hoaCó thể là hình ảnh về ô tô và ngoài trời
Chân thành cảm ơn Anh Phạm Minh Nhựt -A Hải đã ủng hộ Mười ????Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Có thể là hình ảnh về 2 người, ô tô và đường
Chân thành cảm ơn Chị Nguyễn Thị Yên đã ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, thực phẩm và văn bản cho biết 'SÀI GÒN NGÔ”I SAO S 49C 247.81'Có thể là hình ảnh về đang đứng, thực phẩm và hoa
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Bùi Chí Tâm đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ô tô và đườngCó thể là hình ảnh về 1 người, ô tô và đường
Chúc mừng khách hàng Anh Trương Văn Thiêm, Anh Trịnh Quốc Duy đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng, ô tô và văn bản cho biết 'SUZUKI SUZUKI SÀI GÃ’N NGÔI SAO LỄ BÀN GIAO XE Ngày Tháng Năm2021 CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH SUZUKI EP परय 49A 376.18 61E 001.93'
Chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Thành Long đã ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười và ô tô
Chúc mừng khách hàng Anh Trần Ngọc Hùng đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga Sport nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng và xe cộ
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Thach Minh Tung đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản.
Có thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng và ô tô
Chân thành cảm ơn Anh Lê Nguyễn đã ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Có thể là hình ảnh về xe cộ
Chúc mừng khách hàng Anh Đặng Anh Hùng đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 1 người và ô tô
Chân thành cảm ơn GĐ Anh Nguyễn Văn Mạnh – Chị Phượng đã ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ô tô, áo khoác ngoài, đường và văn bản cho biết 'A SAO GON NGOI 49C 245.20'
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Huỳnh Ngọc Vân đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về ô tô và đường
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Ca Hưng Viên đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản. Thiết kế SUV Là dòng Xe thể thao đa dụng cở nhỏ
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, ô tô và bóng bay
Chúc mừng khách hàng Chị Nguyễn Vũ Thị Hà Diệp – Anh Trí Nguyễn đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga Sport 2020 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản. Trẻ trung năng động.
Có thể là hình ảnh về ô tô
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Trần Quốc Vượng đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản. Thiết kế SUV Là dòng Xe thể thao đa dụng cở nhỏ
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng và ô tô
Chúc mừng khách hàng Anh Phan Văn Đức đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga 2020 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản. Trẻ trung năng động
Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng, bóng bay, ô tô và hoa hồng
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh/Chị Nguyễn Thị Kim Chi đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về ô tô
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Tiếp Chị Lê Thị Liên đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga 2020 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản. Trẻ trung năng động

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng và ô tô
Chân thành cảm ơn Anh Vũ Văn Khuê đã ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao,
Suzuki Carry Pro 3 bung TIỆN ÍCH – TIỆN NGHI – TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU – Bền Bỉ. mang lại hiệu quả kinh tế cao cho mọi nhà.

Có thể là hình ảnh về ô tôCó thể là hình ảnh về xe cộ
Chúc mừng khách hàng Anh Huỳnh Thanh Hải đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng, ô tô và văn bản cho biết 'SUZUKI SUZUKI SAI GON NGÔI SAO LE BAN GIAO XE Thang11 Nam2020 CHUC MUNG QUY KHACH SUZUKI Baal VIETMAP 51H 384.99 NANO'
Chân thành cảm ơn Anh Đức GĐ Công ty TM-SX Cơ Khí Duy Đức đã ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ô tôCó thể là hình ảnh về ô tô
Chúc mừng Khách hàng Anh Phạm Ngọc Tú đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản. Giao trong khoảnh khắc tuyệt vời.
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Thạnh Suzuki, mọi người đang đứng, áo khoác ngoài, ô tô và đườngCó thể là hình ảnh về ô tô và đường
Chúc mừng khách hàng Anh Trần Hồng Nam đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga Sport nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản. Trẻ trung Năng động
Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng và ô tô
Chúc mừng khách hàng Anh Nguyễn Huỳnh Nam Trung đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga Sport nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản. Trẻ trung năng động
Có thể là hình ảnh về Nguyễn Huỳnh Nam Trung và Trí Mười, mọi người đang đứng, ô tô, hoa và văn bản cho biết 'SUZUKI SAI GON NGÔI SAO LE BAN GIAO XE Ngay Thang10 Nam2020 SUZUKI CHUC MUNG QUY KHACH SUZUKI 51H-686.40'
Chúc mừng khách hàng Anh Nguyễn Văn Khanh đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, ô tô và văn bản cho biết 'SUZUKI SUZUKI SÀI GON NGÔI SAO LE BAN GIAO XE Thang10 Nam2020 CHUC MUNG QUY KHACH SUZUKI VIETMAP 61A 824.34'
Chúc mừng khách hàng Anh Cao Hoài Điệp đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng và ô tô
Chúc mừng khách hàng Anh Nguyễn Xuân Đoan – đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga Sport nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang đứng và ô tô
Chúc mừng khách hàng Anh Trần Mạnh Hùng – Group Nghiêm Phạm Holding – Trúc Nghinh Phong đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản.
Có thể là hình ảnh về Trần Đình Hùng và Trí MườiCó thể là hình ảnh về Trần Đình Hùng
Chúc mừng khách hàng Anh Nguyễn Văn Hoàng – Ban HĐQT Công ty TNHH SX TM Việt Đức HPQ đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười
Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Trí Mười
Chúc mừng khách hàng GĐ Anh Phan Quốc Dũng, Chị Phạm Thị Phi Yến đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu Indonesia, thương hiệu Nhật Bản

Có thể là hình ảnh về 8 người, trong đó có Trí Mười
Chúc mừng
Khách hàng Anh Đinh Kỳ Vân” hiện đang ở Bình Dương đã may mắn rút thăm trúng thưởng giải thưởng cao nhất trong sự kiện ra mắt Suzuki XL7 ngày 25/07 vừa qua.
????[Ngày 10/08/2020 SUZUKI SÀI GÒN NGÔI SAO LONG TRỌNG BÀN GIAO GIẢI THƯỞNG ĐẾN KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG GIẢI XE MÁY SUZUKI ADRESS]

Có thể là hình ảnh về 9 người, trong đó có Trí Mười, Le Son, Truong Dinh Thanh, Đạm Minh, Ngô Hữu Băng và Hưng NguyễnCó thể là hình ảnh về 9 người, trong đó có Thạnh Suzuki, Trí Mười và Nguyen TrungCó thể là hình ảnh về 8 người, trong đó có Thạnh Suzuki, Trí Mười và Nguyen TrungCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Đạm Minh và Trí Mười
Chúc mừng khách hàng Anh Lê Quang Bảo đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu Indonesia, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'SUZUKI SÀI GON NGÔI SAO LE BAN GIAO XE SUZUKI CHUC KHÁCH SUZUKI B201 51H 34 .08'
Chúc mừng khách hàng Chị Võ Ngọc Xuân Lan đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 nhập khẩu Indonesia, thương hiệu Nhật Bản
Có thể là hình ảnh về 3 người
Chân thành cảm ơn Anh Đinh Thanh Vi & Chị Trần Thị Nhài đã ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Có thể là hình ảnh về 2 người
Chân thành cảm ơn Chú Dương Văn Khen & Cô Kim Chi đã tin tưởng ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'SAIGÓN NGÓI SAO CARRY 61C-456.80 C. 456 80 61'
Chúc mừng Anh Vũ Trung Thuận & Chị Tuyền_Long An may mắn trúng giải ba chương trình bốc thăm Summer sales 27.6 và đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga Sport 2020 nhập khẩu Indonesia, thương hiệu Nhật Bản. Sang trọng – trẻ trung, năng động.

Có thể là hình ảnh về 1 người
Chân thành cảm ơn Anh Trịnh Văn Cân & Chị Tính đã tin tưởng ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao,
Suzuki Carry Pro TIỆN ÍCH – TIỆN NGHI – TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU – Bền Bỉ. mang lại hiệu quả kinh tế cao cho mọi nhà
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười
Chúc mừng Anh Lê Vũ Sơn & Chị Nguyễn Hoàng Ngọc đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 đầu tiên nhập khẩu Indonesia, thương hiệu Nhật Bản. Sang trọng – trẻ trung, năng động

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười và văn bản cho biết 'SUZUKI SÀI GON NGÔI SAO SAO LE BAN GIAO XE SUZUKI SUZUKI ERTIG CHUC MÙ'NG QUY KHÁCH! SUZUKI 51H 653.57'
Chúc mừng Anh Lê Minh Châu & Chị Phan Thị Thủy Tiên đã chính thức sở hữu Suzuki XL7 đầu tiên nhập khẩu Indonesia, thương hiệu Nhật Bản. Sang trọng – trẻ trung, năng động
Có thể là hình ảnh về 2 người
Chúc mừng Anh Nguyễn Thiện An, đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga nhập khẩu Indonesia, thương hiệu Nhật Bản. Sang trọng – trẻ trung, năng động.
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'SUZUKI SÀI GON NGÔI SAO SAO LE BAN GIAO XE SUZUKI CHUC MÙ'NG QUY KHÁCH! SUZUKI 51H-645.13 13'
Chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Văn Hiện đã tin tưởng ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SUZUKI SAIGON NGOI SAO SUZUKI SUZUKI 60C 543.59'
Chân thành cảm ơn CÔNG TY PHÂN PHỐI & THI CÔNG ECO HOME đã tin tưởng ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'SAI GON NGOI SAO SUZUKI T60 006.06'
Chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Anh Hùng Chuyên cung cấp các mặt hàng tiêu dùng tại Đảo Phú Quốc Aviko đã tin tưởng ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.
Chân thành cảm ơn Cty Mực In Riko Mai Đại Phát đã tin tưởng ủng hộ Mười Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao
Có thể là hình ảnh về 1 người
Chúc mừng Anh Trần Kết luận – Anh Tiên
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cười
Chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Phi Hổ, đã tin tưởng ủng hộ
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cười

Chúc mừng Anh Nguyễn Minh Hùng, Chị Nguyễn Thị Mỹ Kim, đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga 2019
Có thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cười
Chúc mừng Anh Nguyễn Tam Vụ, Chị Mai Thị Ngọc Quyên, đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga 2019
Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cười
Chúc mừng Anh Vũ Hữu Tri, Chị Nguyễn Thị Nguyệt, đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga 2019

Có thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang cười
Chúc mừng GĐ Anh Đào Văn Hoà, Chị Nguyễn Thị Hiệp, đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga 2019

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cười
Chúc mừng Anh Đặng Văn Hưng cùng gia đình, đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga 2019

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười, mọi người đang cười và văn bản cho biết 'SUZUKI SAI GON NGÔI SAO LE BAN GIAO XE 11Nm2019 SUZUKI SUZUKI "CHUC MUNG QUY KHACHI 1A-701 00'
Chúc mừng Anh Phạm Hoàng Hải cùng gia đình, đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga 2019
Có thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cười
Chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Hữu Tùng, và Gia đình đã tin tưởng ủng hộ
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười
Chân thành cảm ơn Anh Huỳnh Phước An và Gia đình đã tin tưởng ủng hộ
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cười
Chúc mừng GĐ Anh Nguyễn Phú Khanh & Chị Quỳnh Ngọc
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cười

Chúc mừng GĐ Anh Nguyễn Lương Nguyên & Chị Minh Nguyệt, đã chính thức sở hữu Suzuki Ertiga 2019
Có thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 3 người
Chúc mừng Anh Bùi Đức Nhi, đã chính thức sở hữu cho mình Suzuki Ertiga 2019
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cười
Chúc mừng GĐ Anh Nguyễn Văn Tấn & Cô Oanh, đã chính thức sở hữu cho mình Suzuki Ertiga 2019
Có thể là hình ảnh về Tan Nguyen và Trí Mười và mọi người đang cười
CTY: CSCS SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
Không có mô tả ảnh.
Chúc mừng Anh Nguyễn Văn Dựa & Chị Huyền Trâm, đã chính thức sở hữu cho mình Suzuki Ertiga 2019Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Trí Mười và mọi người đang cười

Khách hàng Anh Nguyễn Thanh Hải & Chị Đỗ Thị Thuý Nga, đã chính thức sở hữu cho mình Suzuki Celerio 2019
Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang cười

Leave Comments

0982 867 845
0982867845