HÌNH ẢNH] SỰ KIỆN TRI ÂN KHÁCH HÀNG 2019

Vào ngày 21/12/2019, Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao tổ chức sự kiện tri ân khách hàng nhằm cảm ơn khách hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao trong năm vừa qua.
Tổng hợp một số hình ảnh tại sự kiện
ha-tri-an-khach-hang-2019-1
ha-tri-an-khach-hang-2019-2
ha-tri-an-khach-hang-2019-3
ha-tri-an-khach-hang-2019-4
ha-tri-an-khach-hang-2019-5
ha-tri-an-khach-hang-2019-6
ha-tri-an-khach-hang-2019-7
ha-tri-an-khach-hang-2019-8
ha-tri-an-khach-hang-2019-9
ha-tri-an-khach-hang-2019-10
ha-tri-an-khach-hang-2019-11
ha-tri-an-khach-hang-2019-12
ha-tri-an-khach-hang-2019-13
ha-tri-an-khach-hang-2019-14
ha-tri-an-khach-hang-2019-15
ha-tri-an-khach-hang-2019-16
ha-tri-an-khach-hang-2019-17
ha-tri-an-khach-hang-2019-18
ha-tri-an-khach-hang-2019-19
ha-tri-an-khach-hang-2019-20
ha-tri-an-khach-hang-2019-21
ha-tri-an-khach-hang-2019-22
ha-tri-an-khach-hang-2019-23
ha-tri-an-khach-hang-2019-24
ha-tri-an-khach-hang-2019-25
ha-tri-an-khach-hang-2019-26
ha-tri-an-khach-hang-2019-27
ha-tri-an-khach-hang-2019-28
ha-tri-an-khach-hang-2019-29
ha-tri-an-khach-hang-2019-30
ha-tri-an-khach-hang-2019-31
ha-tri-an-khach-hang-2019-32
ha-tri-an-khach-hang-2019-33
ha-tri-an-khach-hang-2019-34
ha-tri-an-khach-hang-2019-35
SUZUKI SÀI GÒN NGÔI SAO
HOTLINE: 0982 867 845

Leave Comments

0982 867 845
0982867845