HÌNH ẢNH] SỰ KIỆN TRI ÂN KHÁCH HÀNG 2019 - SUZUKI SÀI GÒN NGÔI SAO

HÌNH ẢNH] SỰ KIỆN TRI ÂN KHÁCH HÀNG 2019

Vào ngày 21/12/2019, Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao tổ chức sự kiện tri ân khách hàng nhằm cảm ơn khách hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao trong năm vừa qua.

Tổng hợp một số hình ảnh tại sự kiện

ha-tri-an-khach-hang-2019-1

ha-tri-an-khach-hang-2019-2

ha-tri-an-khach-hang-2019-3

ha-tri-an-khach-hang-2019-4

ha-tri-an-khach-hang-2019-5

ha-tri-an-khach-hang-2019-6

ha-tri-an-khach-hang-2019-7

ha-tri-an-khach-hang-2019-8

ha-tri-an-khach-hang-2019-9

ha-tri-an-khach-hang-2019-10

ha-tri-an-khach-hang-2019-11

ha-tri-an-khach-hang-2019-12

ha-tri-an-khach-hang-2019-13

ha-tri-an-khach-hang-2019-14

ha-tri-an-khach-hang-2019-15

ha-tri-an-khach-hang-2019-16

ha-tri-an-khach-hang-2019-17

ha-tri-an-khach-hang-2019-18

ha-tri-an-khach-hang-2019-19

ha-tri-an-khach-hang-2019-20

ha-tri-an-khach-hang-2019-21

ha-tri-an-khach-hang-2019-22

ha-tri-an-khach-hang-2019-23

ha-tri-an-khach-hang-2019-24

ha-tri-an-khach-hang-2019-25

ha-tri-an-khach-hang-2019-26

ha-tri-an-khach-hang-2019-27

ha-tri-an-khach-hang-2019-28

ha-tri-an-khach-hang-2019-29

ha-tri-an-khach-hang-2019-30

ha-tri-an-khach-hang-2019-31

ha-tri-an-khach-hang-2019-32

ha-tri-an-khach-hang-2019-33

ha-tri-an-khach-hang-2019-34

ha-tri-an-khach-hang-2019-35

SUZUKI SÀI GÒN NGÔI SAO

HOTLINE: 0982 867 845

Để lại bình luận

0982867845