• quyết định xe chạy giờ cấm

Thẻ: quyết định xe chạy giờ cấm

  • QĐ 23/2019/QĐ-UBND HẠN CHẾ CẤP PHÉP Ô TÔ CHỞ HÀNG

    ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2018/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA […]
    Xem thêm
0982 867 845
0982867845